Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Som Ing. Roman Škorňák, so sídlom K Nadjazdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Česká Republika, Identifikačné číslo osoby /IČO/: 654 75 054, Daňové identifikačné číslo /DIČ/: CZ7106165550 a som zapísaný v živnostenskom registri vaše osobné údaje.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAM

A) Osobné údaje, ktoré mi poskytnete
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami o sebe poskytnete. To znamená, napríklad ak si u mňa objednáte tovar alebo služby. V takom prípade potrebujem od vás údaje, ktoré sú v objednávke označené ako povinné (jedná sa o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, fakturačnú adresu, ak je rozdielna od doručovacej). Pokiaľ by som tieto údaje nemal, nemohol by som vám tovar správne doručiť. Ďalej na účely predaja tovaru alebo služieb potrebujem tiež vašu emailovú adresu, na ktorú vám zašlem potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži aj ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, kópiu obchodných podmienok poprípade reklamačný poriadok a iné dôležité informácie súvisiace s objednaním tovaru alebo služieb. Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje, ak sú vo formulári zobrazené. Tieto informácie mi pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru, môžu vás ľahšie kontaktovať dopravcovi a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Môže sa stať, že následne po doručení tovaru vám môže byť doručená emailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokiaľ kontaktujete zákaznícku linku alebo mi napíšete správu, budem vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom užívateľskom profile nám môžete oznámiť aj vaše iné osobné údaje napr. často používané doručovacie adresy, vek, pohlavie a iné podobné informácie.

B) Osobné údaje tretích osôb, ktoré mi poskytnete
Ak mi poskytnete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom túto dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov. Napríklad sa môže stať, že si tu zakúpite tovar, ale nechcete ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môžete tak vymedziť následne poverené osoby, ktoré sú za vás oprávnené napr. preberať tovar alebo tovar reklamovať. Tým mi poskytnete aj ich osobné údaje.

C) Osobné údaje, ktoré spracovávam automaticky
Pri návšteve mojich webových stránok o vás môžem zhromažďovať určité informácie medzi ktoré napríklad patria: IP adresa, dátum a čas prístupu na webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, rozlíšení, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžem tiež spracovávať informácie o vašom správaní na mojich webových stránkach. To znamená, napríklad aké odkazy na mojich webových stránkach navštevujete a ktorý tovar vám zobrazujem.

Ak pristupujete na moje webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom mojej mobilnej aplikácie, môžem spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod.)

COOKIES

Čo sú cookies, aké sú typy a ako ich používam na mojich webových stránkach sú spísané podrobne a vysvetlené v pravidlách pre používanie cookies .

VERZIA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY A MOBILNÉ APLIKÁCIE

Ak vstupujete na moje webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, potom sú tieto stránky pre tieto zariadenia optimalizované. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávam obdobným spôsobom ako pri prístupe z počítača. Môžete si tiež stiahnuť bezplatne moju aplikáciu, v ktorej budú nákupy popr. služby pohodlnejšie.

Ak aplikáciu povolíte používať lokačné údaje, môžem používať aj polohu vášho prístroja na to, aby som vám poskytli lepšie užívateľské pohodlie a presnejšie ponuky tovaru alebo služieb. Takto zhromaždené dáta môžem použiť aj na to, aby som vám zaslal obchodné oznámenie zostavené priamo pre vás. Pokiaľ si to neželáte, môžete sa zo zasielania obchodných oznámení jednoduchým spôsobom úplne odhlásiť. Podobne vám môže byť zobrazovaný personalizovaný obsah priamo na mojich webových stránkach. Aj v takom prípade máte možnosť takú personalizáciu zakázať.

PREČO ZHROMAŽĎUJEM A SPRACOVÁVAM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracovávam z týchto dôvodov:

A) Nákup tovaru a služieb
V prvom rade spracovávam vaše osobné údaje na to, aby som riadne vybavil a doručil vašu objednávku. Pokiaľ nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom viem, na koho sa môžem obrátiť.

B) Starostlivosť o zákazníkov
Pokiaľ
sa na mňa obrátite s dotazom alebo problémom, musím na jeho zodpovedanie alebo vyriešenie spracovať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napríklad dopravcovia tovaru alebo obchodní partneri, ktorí vám doručia tovar - viac o obchodných partneroch viď. obchodné podmienky ).

C) Užívateľský účet
Pomocou osobných údajov, ktoré mi poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupnia napríklad ďalšie užitočné funkcie (napr. pokiaľ uvediete svoje telefónne číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť. Emailová adresa slúži zároveň pre prístup k vášmu používateľskému účtu.

D) Marketingová činnosť

E) Zlepšovanie našich služieb
Pomocou histórie vašich objednávok a chovania na webových stránkach dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru napríklad príslušenstvo, obdobné produkty k zakúpeným produktom. Na určitých miestach vám teda môžeme zobrazovať také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. Na optimalizáciu prvkov na webe môžu využívať aj nástroje na testovanie rôznych variantov (tak zvané A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

F) Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb
Potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie možno vložiť aj z vlastnej iniciatívy.

G) Call centrum
Ak budete ma kontaktovať prostredníctvom mojej infolinky uvedenej na stránkach WWW.ATAKT.SK, môžem si váš telefónny hovor po predchádzajúcom upozornení nahrávať. Takéto záznamy mi môžu v budúcnosti slúžiť na kontrolu kvality služieb poskytovaných našimi pracovníkmi.

H) Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci
Vaše osobné údaje môžem tiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujem na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci az ďalších obdobne závažných dôvodov.

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAM NA TÝCHTO PRÁVNYCH PODKLADOCH

Plnenie a uzavretie zmluvy
Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujem na to, aby som s vami vôbec mohol uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovaru alebo služieb, ktoré si u mňa chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávam k tomu, aby som vám riadne doručili zakúpený tovar alebo aby som vám riadne poskytol zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávam predovšetkým doručovacie a fakturačné údaje.

Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje používam aj na to, aby som vám poskytol relevantný obsah, to znamená teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávam najmä osobné údaje, ktoré spracovávam automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžem zasielať emailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa môže diať v budúcnosti aj napríklad pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na mojich novo otvorených prevádzkach.

Súhlas
Pre účely zasielania obchodných oznámení (email marketing) a telemarketing spracovávam vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Pokiaľ mi súhlas neudelíte a ste mojím zákazníkom, tak vám môžem obchodné oznámenie zaslať (popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste mi udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že:

a) jednoducho kliknete v zaslanom oznámení na odkaz Nezasielať a následne na zobrazenej stránke potvrdíte kliknutím na tlačidlo Nezasielať.

b) pomocou kontaktného formulára na týchto webových stránkach

c) prostredníctvom infolinky uvedenej na stránkach WWW.ATAKT.SK.

Pokiaľ mi udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktného formulára.

ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

V týchto prípadoch odovzdávam vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru
Vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, pokiaľ by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdám podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne čiastku, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracovávať ich iba na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner
Pokiaľ si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne čiastku, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak aj dopravcu, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť iba na účely skladovania/doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty
Naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Obchodné oznámenie
V prípade rozosielania obchodných oznámení emailom, prostredníctvom SMS správy alebo telemarketingom, môžeme k rozosielke alebo telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.

Štátne orgány
V prípade presadzovania našich práv môžu byť vaše osobné údaje zaslané tretiemu subjektu, napríklad advokátovi. Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napríklad Polícia), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Obchodní partneri
Vaše osobné údaje môžu byť na základe právneho titulu oprávneného záujmu zdieľané s obchodnými partnermi Ing. Romana Škorňáka, so sídlom K Nadjazdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, IČO: 654 75 054 DIČ: 7106165550 zapísaného v živnostenskom registri Magistrátu mesta Ostravy. Zdieľanie údajov je iba za predpokladu, že obchodný partner bude dodávateľom tovaru alebo služby. V takých prípadoch budete o tejto situácii informovaní pri objednaní tovaru alebo služby. Pričom proti tomu môžete vzniesť námietku prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAM?

V prvom rade budem vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných oznámení, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť tým, že si upravíte nastavenie svojho užívateľského profilu alebo využijete kontaktného formulára alebo zavoláte na infolinku.

Ďalej upozorňujem, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musím spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napríklad pri daňových dokladoch je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávam po dobu využívania našich služieb a ďalej obvykle 5 rokov po ich zrušení. Následne sú obvykle ukladané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Nahrávky telefónnych hovorov z infolinky uvedené na stránkach WWW.ATAKT.SK sú uchovávané po krátku dobu, najdlhšie však po dobu 1 roka, ibaže pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky po dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.)

Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 90 dní. Ak v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 90 dňoch mazané, ale z dôkazných dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí. Aby som zamedzil neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedol som primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi mi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujem ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne tiež zdokonaľujem. Čoskoro bude všetka komunikácia medzi vaším zariadením a mojimi webovými servermi šifrovaná. Všetky vaše dáta sú uložené iba na serveroch v zabezpečených cloudových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažím sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

OSOBNÉ ÚDAJE OSÔB MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Naše webové stránky nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže naše webové stránky používať iba vtedy, ak ju na to udelí súhlas jeho/jej zákonný zástupca (rodič alebo poručník).

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok tiež právo na výmaz niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie
Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (príp. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo infolinky uvedenej na stránkach WWW.ATAKT.SK.

Oprava
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávam, sú chybné, ma môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo infolinky. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje sami vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)
Môžete ma požiadať, aby som vám zaslal prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom kontaktného formulára.

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcim sa vašich osobných údajov:

Výmaz
Ďalej môžete žiadať, aby som údaje o vás vymazal (výmaz sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musím podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budem potrebovať pre určenie, výkon alebo obhajobu mojich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. ak za vami evidujem neuhradenú pohľadávku alebo v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

Upozorňujem, že hlavné informácie o vašej platobnej karte ak boli vami zadané nie sú ukladané u našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto tieto dáta nie je možné z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

S výnimkou prípadov vyššie uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

  1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
  2. Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie
  3. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu osí. údajov a máte za to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov
  4. Osobné údaje sú spracované protiprávne
  5. Povinnosť výmazu stanovuje osobitný právny predpis
  6. Jedná sa o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom kontaktného formulára.

Vznesenie námietky
Niektoré vaše osobné údaje spracovávam na základe môjho oprávneného záujmu (pozri časť týchto podmienok nazvaná „Osobné údaje spracovávam na týchto právnych podkladoch“). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou kontaktného formulára.

Obmedzenie spracovania
Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne, (c) už vaše osobné údaje nepotrebujem na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol/a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby som obmedzil spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžem vaše osobné údaje spracovávať iba s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti
Ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracovávam protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ budete vždy najprv riešiť situáciu s nami. Vždy ma môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom infolinky uvedenej na stránkach WWW.ATAKT.SK.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 2. 5. 2022, pričom sú k dispozícii elektronicky na našich webových stránkach v pätičke stránok v sekcii Informácie av prípade mobilnej aplikácie v menu Informácie .